AGais neu anfonwch negus destun.

Phone or text a message or request

01248

351 414

ebost/email

radioysbytygwynedd@gmail.com

Facebook

www.facebook.com/radioysbytygwynedd

Twitter

@YGRadio

Instagram

@radioysbytygwynedd

CROESO I WEFAN RADIO YSBYTY GWYNEDD!

WELCOME TO RADIO YSBYTY GWYNEDD'S WEBSITE 

Dechreuodd Radio Ysbyty Gwynedd ddarlledu i'r cleifion yn Ysbyty Gwynedd ag Ysbyty Dewi Sant ar Ionawr y cyntaf 1985. Cyn hynny darlledodd Radio C&A yn rheolaidd i'r cleifion yn yr hen ysbyty - Ysbyty Mon ac Arfon. Ffurfiwyd y gwasanaeth yn gynnar yn 1976 ac 'roedd yn cael ei redeg yn gyfangwbl gan wirfoddolwyr. Daeth yr arian i redeg yr orsaf drwy gyfraniadau gwirfoddol.

 

Radio Ysbty Gwynedd commenced broadcasting to the patients in Ysbyty Gwynedd and St David's hospital in Bangor, North Wales, on January 1, 1985. Previously the radio station - then called Radio C&A - had broadcast to patients of the old C&A hospital since 1976. The service is manned entirely by volunteers and financed by voluntary contributions.

app-store.png
google-play.png
08d61ff7-1cb0-44a7-a8b8-1230f20550b6-1.jpg
08d61ff7-1cb0-44a7-a8b8-1230f20550b6-1.jpg
IMG_2187 copy.JPG