AGais neu anfonwch negus destun.

Phone or text a message or request

07579 062 034

ebost/email

radioysbytygwynedd@gmail.com

Facebook

www.facebook.com/radioysbytygwynedd

Twitter

@YGRadio

Instagram

@radioysbytygwynedd

CROESO I WEFAN RADIO YSBYTY GWYNEDD!

WELCOME TO RADIO YSBYTY GWYNEDD'S WEBSITE 

Dechreuodd Radio Ysbyty Gwynedd ddarlledu i'r cleifion yn Ysbyty Gwynedd ag Ysbyty Dewi Sant ar Ionawr y cyntaf 1985. Cyn hynny darlledodd Radio C&A yn rheolaidd i'r cleifion yn yr hen ysbyty - Ysbyty Mon ac Arfon. Ffurfiwyd y gwasanaeth yn gynnar yn 1976 ac 'roedd yn cael ei redeg yn gyfangwbl gan wirfoddolwyr. Daeth yr arian i redeg yr orsaf drwy gyfraniadau gwirfoddol.

 

Radio Ysbty Gwynedd commenced broadcasting to the patients in Ysbyty Gwynedd and St David's hospital in Bangor, North Wales, on January 1, 1985. Previously the radio station - then called Radio C&A - had broadcast to patients of the old C&A hospital since 1976. The service is manned entirely by volunteers and financed by voluntary contributions.

Radio Ysbyty Gwynedd are keeping patients company during this difficult time. Presenters of the Radio Station are broadcasting shows every night to help families and friends get their messages of love and support to those receiving NHS care.

 

Radio Ysbyty Gwynedd’s presenters will share messages for your loved ones on their shows. Rest assured, the presenters are following Government guidelines and keeping safe when broadcasting.

 

If you would like to send a message to a loved one, please contact Radio Ysbyty Gwynedd using one of the links opposite.

 

IMG_2187 copy.JPG
image005.jpg
image004.jpg

Edrych a'r ôl fy hun

Looking after myself

Yn dilyn cyfnod anodd i bawb mae’n bwysicach nag erioed ein bod yn edrych ar ôl ein hunain. 

 

Mae Partneriaeth Iechyd a Lles Gwynedd wedi rhoi llyfryn at ei gilydd o’r enw ‘Edrych ar ôl fy hun 2021’. Ynddo ceir syniadau am sut i edrych ar ôl eich iechyd a lles drwy gyflwyno gwybodaeth ynglŷn â beth sydd ar gael o fewn ein cymunedau.

After a difficult time for all it is now more important than ever that we look after ourselves.

 

The Gwynedd Health and Wellbeing Partnership have compiled a booklet entitled ‘Looking after myself 2021’. This contains ideas on how to start looking after your health and wellbeing by providing information about what is available within our communities.

 

The booklet can be found by clicking on the images above