top of page
Cais Aelodaeth/Membership Application
Radio Ysbyty Gwynedd
Diddordebau/Interests

Diolch/Thanks

Sylwch, yn unol â pholisi ymddiriedolaeth ysbytai, rhaid i bob aelod fod yn 18 oed neu'n hŷn, cael gwiriad DBS (Swyddfa Cofnodion Troseddol) a rhaid iddo lofnodi cytundeb cyfrinachedd claf.

Please note that, in line with the hospital trust policy, all members must be 18 years or over, undergo a DBS (Criminal Records Bureau) check and must sign a patient confidentiality agreement.

bottom of page