top of page

Darlledu 24-hours a day

Broadcasting 24-hours a day

CORONAVIRUS UPDATE

Mae Ysbyty Radio Gwynedd yn cadw cwmni cleifion yn ystod yr amser anodd hwn. Mae cyflwynwyr yr Orsaf Radio yn darlledu sioeau bob nos i helpu teuluoedd a ffrindiau i gael eu negeseuon o gariad a chefnogaeth i'r rhai sy'n derbyn gofal y GIG.

 

Bydd cyflwynwyr Radio Hospital Gwynedd yn rhannu negeseuon ar gyfer eich anwyliaid ar eu sioeau. Peidiwch â phoeni, mae'r cyflwynwyr yn dilyn canllawiau'r Llywodraeth ac yn cadw'n ddiogel wrth ddarlledu.

 

Os hoffech anfon neges at rywun annwyl, cysylltwch ag Ysbyty Radio Gwynedd gan ddefnyddio un o'r dolenni gyferbyn.

Due to the current crises and 'lockdown' we are no longer using our studios at Ysbyty Gwynedd.​

Presenters are now broadcasting from their  homes and presenting our nightly programme 'Awr Hapus', 'Happy Hour', with requests, messages and information. The programme is broadcast every evening between 8pm and 9pm.

Recorded programmes are broadcast 24 hours a day- including music and pre-recorded shows produced by members

Am gais, ffoniwch neu anfonwch neges destun

Phone or text a message or request

07579 062 034

ebost/email

radioysbytygwynedd@gmail.com

Facebook

www.facebook.com/radioysbytygwynedd

Twitter

@YGRadio

Instagram

@radioysbytygwynedd

Dydd Sul - Sunday

Kev Bach

 

Dydd Llun -Monday

Janice 

 

Dydd Mawrth - Tues/Weds

Dydd Mercher-Terry 

Dydd Gwener - Friday

Yvonne

 

IMG_3557.jpeg

Dydd Sadwrn-Saturday

Herb

 

Manning the request

phone lines - Terfel

 

Dydd Iau

Sarah

 

Technegydd - Technical

Roger

 

Mae Radio Ysbyty Gwynedd yn darlledu rhaglenni yn gyfyngedig i gleifion Ysbyty Gwynedd 24ain 7 diwrnod yr wythnos drwy system Adloniant Hospedia sydd ar gael wrth ochr y gwely.

Mae rhaglenni'n cael eu recordio i'w darlledu yn ystod y dydd a'r nos ac maent yn cynnwys llawer o raglenni byw sy'n ein galluogi i ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf ac, wrth gwrs, chwarae'ch ceisiadau a'ch cerddoriaeth.

Radio Ysbyty Gwynedd broadcasts programmes exclusively to the patients in Ysbyty Gwynedd 24 hours-a-day, seven days-a-week via the Hospedia entertainment system next to the bedside, and 'live' on the internet via our website.

Programmes are recorded for broadcasting during the day and night and include many live programmes which enable us to provide up-to-date information and, of course, play your music requests and dedications.

 

 

EIN AELODAU

OUR MEMBERS

IMG_3554.jpeg

Derec Owen

 

Barry Davies

IMG_3551.jpeg

John Lee

Kev, Janice and Bob

IMG_3552.jpeg

Michael & Aaron

 

IMG_3560.jpeg

Richard Wyn

 

Iwan Wyn Jones

IMG_3556.jpeg

Annis Milner

 

IMG_3555.jpeg

Sean Whelan

Anton Farmer

IMG_3550.jpeg

Gwion & Sarah Griffiths

bottom of page