Irfon runs marathon for Tŷ Enfys


Irfon Rowlands marathon.jpg

Ar y 26ain o fis Ebrill mi fydd Irfon Rowlands yn rhedeg y Marathon yn Llundain I godi arian ar gyfer Tŷ Enfys Ysbyty Gwynedd.

Mae Tŷ Enfys Ysbyty Gwynedd yn darparu llety ar gyfer rhieni plant sydd yn derbyn triniaeth yn Ysbyty Gwynedd

Os hoffwch chi noddi Irfon mae’n bosib rhoi rhodd trwy’r wefan Justgiving Irfon Rowlands https://www.justgiving.com/Liz-Taylor18/ NEU Anfon neges i’r cod UWYT I’r rhif 70070 gyda’r cyfanswm hoffwch chi roi.

Pob lwc i ti Irfon yn y Marathon!

Irfon Rowlands is raising money for Tŷ Enfys Ysbyty Gwynedd. Tŷ Enfys provide onsite accodomadation for the parents of children who are recieivng treatment treatment at Ybsyty Gwynedd.

If you wish to sponsor Irfon you can either sponsor via the website Justgiving – Irfon Rowlands London Marathon https://www.justgiving.com/Liz-Taylor18/ OR text the code UWYT to 70070 with the donation amount.

Good luck Irfon at the London Marathon!

Recent Posts
Archive
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags
  • Facebook Basic Square
  • Facebook App Icon