CYN CINIO


10.30am - 12pm

efo Terry Phipps

Cewch gwmni Terry Phipps am awr a hanner pob bore Mercher rhwng 10.30 a hanner dydd. Amrywiaeth eang o fiwsig, Cymraeg a Saesneg, rhoi'r byd yn ei le, ambell i ffaith diddorol, cwestiwn neu ddau i grafu pen a mwy nag ychydig o hiwmor.

Hefyd, pob wythnos, sgwrs hefo Elen Rhys, Comisiynydd Rhaglenni Adloniant S4C, fydd yn tynnu'n sylw at rai o uchafbwyntiau'r sianel yn yr wythnos i ddod.

Rhaglen i godi'ch calon, i wneud i chi feddwl ac i fwynhau.


1 view
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Facebook App Icon