Ni-a-Chi


Dydd Llun 11am - 12pm

efo Nia Davies.

Ymunwch a fi, Nia , ar fy rhaglen Ni-a-Chi bob Dydd Llun o 11.00 o’r gloch tan 12.00.

Mi fyddaf yn chwarae caneuon Cymraeg a Saesneg ac yn cael golwg ysgafn ar beth sydd wedi bod yn y newyddion , ambell i gwis ac unrhyw gais .

Join me , Nia , on my show Ni-a-Chi every Monday from 11.00 until 12.00. I will be playing a variety of Welsh and English songs, and having a light hearted look at what’s been in the news, a Quiz and any requests

1 view
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Facebook App Icon