top of page

CROESO I RADIO YSBYTY GWYNEDD

Radio ysbyty y flwyddyn 2022

Amserlen

GOFYN AM GÂN

Diolch am gyflwyno!

CAIS FFÔN NEU NEGES

01248 351 414

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter

NEWYDDION

AMDANOM NI

1976 DECHRAU DARLLEDU YSBYTY

Dechreuodd Radio Ysbyty darlledu ym Mangor yn hen ysbyty C&A ym Mangor ar Sul y Pasg, Ebrill 18fed, 1976. Roedd y rhaglen gyntaf yn cynnwys cyflwyniad gan Gadeirydd Awdurdod Iechyd Gwynedd, Jack Berry, ac yna 'Sbotolau ar y Staff', 'Cyfweliadau Down Your Ward ac, wrth gwrs, Recordio ceisiadau. Sefydlwyd y 'stiwdio' radio yn narlithfa'r ysbyty ymhlith amrywiaeth o jariau sbesimen a sgerbwd di-ddiddordeb. Dros y blynyddoedd datblygodd yr orsaf ac yn fuan roedd yn darlledu 7 diwrnod yr wythnos, gan ehangu ei gwasanaethau yn gyflym i gynnwys Ysbyty Dewi Sant ar ffordd Caernarfon.

Symudodd y gwasanaeth i'r Ysbyty Gwynedd newydd (a chafodd ei ailenwi wedi hynny) a dechreuodd ddarlledu ar 1 Ionawr 1985. Mae Radio Ysbyty Gwynedd bellach yn darlledu o stiwdio bwrpasol wedi'i lleoli ym mhrif goridor yr ysbyty gyda mynediad hawdd o'r dderbynfa. Gan ddefnyddio'r offer darlledu cyfrifiadurol diweddaraf, rydym yn gallu darparu gwasanaeth 24 awr i'r cleifion, saith diwrnod yr wythnos.

Mae'r orsaf yn cael ei rhedeg yn gyfan gwbl ar sail wirfoddol gyda staff o bob oed sy'n ymweld â'r ward, yn cyflwyno rhaglenni, yn codi arian ac yn mynd o gwmpas y gymuned yn recordio rhaglenni o ddiddordeb lleol.

RADIO YSBYTY GWYNEDD, ANGEN GWIRFODDOLWYR, ALLWCH CHI HELPU?

Mae Radio Ysbyty Gwynedd angen gwirfoddolwyr i gynnal eu gwasanaeth 24/7 ar gyfer y cleifion. Rydym bellach yn darlledu o'n stiwdio newydd ger y fynedfa i'r ysbyty ac rydym angen gwirfoddolwyr i helpu gyda phob agwedd o'n gwaith. Ymweld a'r wardiau Casglu ceisiadau a chynorthwyo'r gwrandawyr i allu gwithio eu hoffer gwrando wrth ochr y gwely. Cyflwyno rhaglenni - nid les angen unrhyw brofiad na gwybodaeth dechnegol - dim ond digon a frwdfrydedd. Gweithredu rhaglenni allanol - unwaith eto nid les angen unrhyw brofiad technegol gan gallwn ddangos i chdi sut mae popeth yn gweithio (neu dowch draw i roi help llaw in ni). Os hoffech wybod mwy neu drefnu ymweliad a'r stiwdio, cysltwch ni. Sylwch, yn unol a pholisi ymddiriedolaeth ysbyrai, rhaid i bob aelod fod yn 18 oed neu'n hyn, cael gwiriad DBS (swyddfa Cofnodion Troseddol) a rhaid iddo lofnodi cytundeb cyfrinachedd claf.

CYFARFOD Y TÎM
LLE RYDYM WEDI BOD
bottom of page